REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
1.Dostęp do informacji publikowanych w otwartej części Serwisu nie jest ograniczony dla
żadnego podmiotu oraz nie wymaga zalogowania.
2.Dostęp uwierzytelniony umożliwia przeglądanie zasobów Serwisu zawierających informacje o
poszczególnych Funduszach, przeznaczone dla uczestników tych Funduszy.
3.Z Dostępu uwierzytelnionego Użytkownik może korzystać po otrzymaniu od Towarzystwa
danych koniecznych do zalogowania. Użytkownik otrzymuje od Towarzystwa
Login oraz pierwsze hasło lub instrukcję pierwszego logowania
Advertisements